โทรทัศน์ครูตอนการจัดการเด็กเก่งในชั้นเรียน

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=3404

โทรทัศน์ครู เรื่องการจัดการเด็กเก่งในชั้นเรียน
บทความสัมภาษณ์การจัดการชั้นเรียน ร.ศ. สมศรี เพ็ชรยิ้ม
ในการสัมภาษณ์จะมีการยกตัวอย่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 6
โดยให้นักเรียนกลุ่มเก่งแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จินตนาการจากรูปภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้โจทย์นักเรียนไว้ว่า ปีนี้มีนักเรียนที่กินอาหารโรงเรียน กินข้าวกล่องหรือกลับไปกินข้าวที่บ้านกี่คน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ให้ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นหอม คำตอบที่ได้มาก็แตกต่างและหลากหลายกันไป
การศึกษาแบบนี้ทำให้เด็กได้จินตนาการ คิดและแสดงความคิดเห็น คิดเป็น มีเหตุผล การทำแบบนี้สามารถทำได้กับเด็กทุกๆคนไม่เฉพาะแต่เด็กเก่งเท่านั้น การที่มีเด็กเก่งอยู่ในห้องคุณครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน โดยแบ่งเด็กเก่งและเด็กกลางเอาไว้ด้วยกัน ส่วยเด็กอ่อนก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง ครูจะต้องวางแผนจัดการเรียนการสอนคุณครูจะต้องวางแผนจัดการเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดีเพราะบางครั้งถ้าให้นักเรียนคละและเรียนร่วมกันกลุ่มเด็กอ่อนก็จะด้อย ส่วนเด็กเก่งก็จะเห็นแก่ตัวเพราะเห็นว่าตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใคร ดังนั้นคุณครูจะต้องมีวิธีการจัดการกับนักเรียนด้วยการสอนเนื้อหาเดียวกัน ให้เด็กเก่งทำแบบฝึกหัด และถ้าใครเสร็จแล้วคุณครุก็จะมีเกมส์หรือแบบฝึกหัดเพิ่มมาให้เล่น โดยที่ใครจะเล่นหรือไม่ทำก็ได้ ส่วนเด็กอ่อนคุณครูก็จะต้องลดเนื้อหาและดูว่านักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาหรือไม่ คุณครูต้องให้กำลังใจนักเรียนกลุ่มอ่อนเพื่อที่จะให้เด็กมีกำลังใจและภูมิใจในผลงานของตน
ในบางครั้งเด็กก็ไม่ได้เก่งแต่ในด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว คุณครูจะต้องเป็นผู้ติดตามและดูแลสนับสนุนนักเรียนไปในทางที่นักเรียนชอบและทำให้เด้กประสบความสำเร็จ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s